HOLBACHIA - ATEISTICKÝ WEB - PRAMENY

 

EVOLUCE

DATA, PŘEHLEDY, INFORMACE

 

Následující text je kompilací údajů, odhadů, výsledků pozorování a teorií. To znamená, že jakákoliv jeho část může být v budoucnosti buď úplně vyvrácena, nebo zpřesněna nebo jinak poopravena. Tuto kritickou práci však může vykonat zase jen věda, nikoliv nějaká mytologie, drogové opojení nebo spekulace nad slovy. Bude to střízlivá věda, poznání, která přinese další a další důkazy potvrzující (zpřesňující nebo opravující) anebo vyvracející teorie, které nyní držíme jako zatím nejpravděpodobnější, protože pro ně nacházíme objektivně ověřitelný důkazní materiál. -- pozn. Pod název "Evoluce" (zde chápané v nejširším smyslu slova jako vývoj reality) zahrnuji data týkající se kosmologie, astrofyziky, vzniku známého vesmíru, života na Zemi, živočišných druhů, vědomí, myslí a člověka, případně futurologické evoluční prognózy do budoucna. U každého údaje jsou uvedeny zdroje (v nerušivé barvě, lze vybrat a zvýraznit myší), v závěru je seznam literatury. Při výběru, nutně subjektivním (už proto, že nejsem celá vědecká obec), jsem se řídil tím, co považuji za zajímavé, překvapující a hlavně podstatné pro správné představy o evoluci, životu a člověku.

 

biogeneze (vznik života)

fylogeneze (vývoj živočiš.druhů)

doklady, datace

ontogeneze (vývoj jedince)

prognózy

 

 

 

Prameny, literatura:

Crick, Francis. Věda hledá duši. Praha: Mladá fronta, 1997.
Damasio, Antonio. Descartesův omyl. Praha: Mladá fronta, 2000.
Davies, Paul. Poslední tři minuty. 1993
Dawkins, Richard. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta, 1996.
Gould, Stephen Jay. Pandin palec. Praha: Mladá fronta, 1988.
Koukolík, František. Kniha o Evě a Adamovi. Praha: Makropulos, 1997.
Velká obrazová všeobecná encyklopedie (ed. J. Hughes). Praha: Svojtka&Co, 1999.-VOVE
Wright, Richard. Morální zvíře. Praha: Mladá fronta: 1995 (2001)

 

(c) 2003 sestavil Manfred de la Sense