Typy chybných argumentů

 

1. AD HOMINEM
2. SLAMĚNÝ STRAŠÁK
3. ARGUMENT Z AUTORITY
4. ARGUMENT ZE ŠPATNÝCH DŮSLEDKŮ
5. ODVOLÁNÍ SE NA NEVĚDOMOST
6. ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ
7. ŽEBRÁNÍ O OTÁZKU neboli PŘEDPOKLÁDÁNÍ ODPOVĚDI
8. VÝBĚR Z POZOROVANÉHO neboli POČÍTÁNÍ ZÁSAHŮ A IGNOROVÁNÍ NEHODÍCÍHO SE
9. STATISTIKA MALÝCH ČÍSEL
10. NEPOCHOPENÍ POVAHY STATISTIKY
11. INKONZISTENTNOST
12. NON SEQUITUR
13. POST HOC, ERGO PROPTER HOC
14. NESMYSLNÁ OTÁZKA
15. VYLOUČENÍ STŘEDNÍHO neboli KLAMNÁ DICHOTOMIE
16. ARGUMENTY KLUZKÉHO SVAHU
17. ZÁMĚNA KORELACE A KAUZACE
 

 

 

 
 ---------------------------------------------------

AD HOMINEM

Latinsky "k člověku".

Útočí na toho, kdo argumentuje, nikoliv na jeho argument.

Příklad: Reverendka je známá biblická fundamentalistka, takže její námitky vůči evoluční teorii není třeba brát vážně.

Příklad 2: Tento biblista říká to a ono, protože neuznává Ježíše jako svého osobního spasitele.

Je třeba uvádět problémy týkající se argumentu osoby a neútočit na osobu.

---------------------------------------------------

SLAMĚNÝ STRAŠÁK

Karikování postoje, aby se na něj dalo snáze zaútočit.

Příklad: Vědci předpokládají, že život úplnou náhodou spadnul z oblohy.

Vytváří nepřesnou iluzi vědeckého postoje, která se dá snáze napadnout, než to, co věda skutečně tvrdí.

---------------------------------------------------

ARGUMENT Z AUTORITY

Argumenty, které prostě vyjadřují postoj jiné osoby bez vysvětlení, mají jen malou váhu. I odborníci se mohou mýlit v oblasti své odbornosti.

Příklad: Ten a ten věří v Boha a ten a ten taky.

Příklad 2: Ten a ten je čelným archeologem už 30 let a myslí si, že se Exodus nestal (chybí vysvětlení, zdůvodnění).

---------------------------------------------------

ARGUMENT ZE ŠPATNÝCH DŮSLEDKŮ

Argumenty nejsou platné (jen) proto, že jsou založeny na předpokladu zel, které by se jinak staly.

Příklad: Kdyby Bůh nebyl, pak bych nechtěl žít.

Příklad 2: Bůh musí existovat nebo by společnost byla mnohem zločinnější a nebezpečnější.

Příklad 3: Musí být uznán vinným, jinak to povzbudí ostatní k znásilňování žen.

---------------------------------------------------

ODVOLÁNÍ SE NA NEVĚDOMOST

Je neplatné tvrdit, že cokoliv, čehož nesprávnost nebyla prokázána, musí být pravda a naopak.

Příklad: Bůh existuje, protože je nemožné dokázat, že neexistuje.

Příklad 2: Chrám krále Šalamouna zcela určitě nikdy neexistoval, protože jej nikdo dosud nenalezl.

--------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ

Příklad: Bylo správné, že Bůh zabil tolik nevinných lidí v příbězích Starého zákona, protože koná tajemnými způsoby, kterým nemůžeme rozumět. Kdo jsme, že pochybujeme o Bohu?

Příklad 2: Ateisty při čtení Bible neprovází Duch svatý, takže jí nemohou rozumět a jen se jim zdá, že obsahuje rozpory a omyly.

---------------------------------------------------

ŽEBRÁNÍ O OTÁZKU neboli PŘEDPOKLÁDÁNÍ ODPOVĚDI

Příklad: Musíme zavést trest smrti, abychom zabránili násilným zločinům. (ale bylo již zjištěno, že se počet násilných trestných činů skutečně zmenšil zavedením trestu smrti?)

--------------------------------------------------

VÝBĚR Z POZOROVANÉHO neboli POČÍTÁNÍ ZÁSAHŮ A IGNOROVÁNÍ NEHODÍCÍHO SE

Příklad: Politik tvrdí, že by měl být znovu zvolen kvůli a, b, c, d, kterých bylo dosaženo za jeho funkčního období, ale záměrně nezmiňuje w, x, y, z, což jsou záporné věci, které se v daném období rovněž staly.

---------------------------------------------------

STATISTIKA MALÝCH ČÍSEL

Příklad: Říká se, že 1 z pěti lidí je Číňan, ale já znám stovky lidí a žádný z nich Číňan není.

---------------------------------------------------

NEPOCHOPENÍ POVAHY STATISTIKY

Příklad: Prezident Eisenhower vyjádřil ohromení a obavy nad zjištěním, že nejméně polovina všech Američanů má podprůměrnou inteligenci.

---------------------------------------------------

INKONZISTENTNOST

Příklad: Vesmír musel mít nějakého Tvůrce, protože je tak složitý. (Bůh však existoval vždy.)

Tento argument porušuje své vlastní pravidlo. Nejprve tvrdí, že složitost vyžaduje Tvůrce. Ale potom nevyžaduje dalšího Tvůrce pro Boha, který by sám musel být velmi složitý.

---------------------------------------------------

NON SEQUITUR

Latinsky: "Nevyplývá, nenásleduje".

Argument, jenž nezvažuje alternativní možnosti.

Příklad: Náš národ zvítězí, protože Bůh je veliký. (Ale toto o sobě tvrdí skoro každý národ.)

---------------------------------------------------

POST HOC, ERGO PROPTER HOC

Latinsky: "Stalo se to po tom, takže to tím bylo zapříčiněno."

Příklad: Předtím, než ženy získaly volební právo, neexistovaly žádné jaderné zbraně.

---------------------------------------------------

NESMYSLNÁ OTÁZKA

Příklad: Co se stane, jestliže se nezadržitelná síla střetne s nepohnutelným objektem? (Jestliže totiž existuje něco takového jako nezadržitelná síla, pak nemůže být nehnutelný objekt a naopak.)

---------------------------------------------------

VYLOUČENÍ STŘEDNÍHO NEBOLI KLAMNÁ DICHOTOMIE

Zvažování pouze dvou extrémů v kontinuu přechodných možností.

Příklad: Každý je buď dobrý nebo zlý.

---------------------------------------------------

ARGUMENT KLUZKÉHO SVAHU

Příklad: osoba bojující proti potratům: jestliže dovolíme interupce v prvních třech týdnech, bude obtížné argumentovat, že jsou nesprávné ve čtyřech týdnech, potom v pěti, a nakonec bude nemožné zabránit interupcím na konci těhotenství.

---------------------------------------------------

ZÁMĚNA KORELACE A KAUZACE

Příklad: San Francisco, v němž žije vysoké procento gayů má rovněž vysoké procento zemětřesení, tudíž zemětřesení jsou Božím trestem gayů.


Částečně podle knihy dr. Carla Sagana "The Demon-Haunted World"
Mnohem více a detailněji popsaných chybných argumentů najdete (anglicky) zde.

 

(c) 2003 překlad Manfred de la Sense