HOLBACHIA - ATEISTICKÝ WEB

Linky
na další stránky zabývající se ateismem a náboženstvím

Sic et Non - Udělejte si názor sami.


Základní texty
Ludwig Feuerbach - "Podstata křesťanství" (anglicky, překl. Andy Blunden www.marxists.org )
(cca 250K zip) nebo viz stránku o Feuerbachovi
Paul-Henry Dietrich baron von Holbach - "Zdravý rozum" (anglicky, excerpta)

 

Teorie
The Aheism Web (anglicky) Zde najdete původní anglické stránky některých materiálů z Holbachie a mnoho dalších zdrojů a linků.
online časopis Positivní ateismus (anglicky)
Baron P. Holbach - filosofické heslo Stanford Encyclopedia(anglicky)
Materialismus - Katolická encyklopedie online (anglicky)
Deismus - Internet Encyclopedia of Philosophy (anglicky)
Ateismus - Katolická encyklopedie online (anglicky)
Člověk, jeho smysl a etika, v díle Egona Bondyho (česky)
Evolucionistický slovník (česky)

 

ateistické stránky(české a slovenské)

Mr. Humble Stránka velmi podrobně a hluboce zpracovává téma ateismu a náboženství. Z přehledného úvodního obsahu se lze dostat na stránky s nejrůznějšími aspekty daného tématu. Autorovu analýzu náboženství hodnotím jako naprosto přesnou a plně se s ní ztotožňuju..

Stránky J. Kunce Stránka tolerantního ateisty, "věnovaná stamilionům obětí náboženské nesnášenlivosti." Autor píše sám za sebe, o svých názorech a postojích, plusem jsou podle mně aktuální reakce na různé náboženské jevy dneška, polemika s Katechismem a rovněž obrázková galerie.

Adam Roman - ateistické stránky slovenského fyzika Velice hutné ateistické stránky ve slovenštině. Autor popisuje své cíle, duchovní biografii (svůj vývoj od víry k ateismu), stránka je sestavena z esejů na různá témata: co je pravda, logické analýzy obsahů víry, vztah vědy a náboženství, polemika s nejrůznějšími projevy iracionality na Slovensku, je tu diskusní forum a rovněž několik textů slavných vědců a humor.

 

Několik náboženských stránek
Víra.cz
Katolík - online časopis
Křesťanství - základní informace
Katechismus

 

 

  Pokud jste nenašli, co jste chtěli, hledejte na webu.

Seznam