úvod do ateismu - ateistická knihovna - z druhé strany zrcadla - slovník - linky - kontakt

 

V památku Paula H.D., barona von Holbach

Motto: "Timeo fanatikos"

 

Tyto stránky jsou určeny k propagaci, vysvětlování a obhajobě ateismu a ateistického světového názoru. Tento názor považuji na základě rozumných a pravděpodobných důvodů za nejsprávnější. Chtěl bych zde uvádět různé materiály týkající se vztahu ateismu a teismu, aby si každý mohl udělat vlastní názor. Tyto stránky mají primárně nikoliv evangelizovat naruby (tj. ateizovat lidstvo:), ale varovat před nebezpečím slepé víry v cokoliv, protože tuto víru považuji za infantilní a za základ fanatismu. Člověk je tvor rozumný a jestliže se o něco opírá, měl by vědět o co, jinak ze sebe dělá pouhé nemyslící zvíře. Definuji ateismus jako rozumový postoj, klonící se k přesvědčení, že neexistují žádní bohové ani bůh. Pro tento postoj jsem zde shromáždil důvody, které zahrnují důkazy rozpornosti náboženských tvrzení, důvody založené na empirii a mravnosti. Navíc považuji za správné tvrdit, že důkazní břemeno (existence Boha, bohů) leží na teistech. Rád bych rovněž dodal, že rozhodně nejsem agnostik, a to z toho důvodu, že existují důkazy vyvracející existenci Boha, a ty jsem zde právě shromáždil. Jde o vyvrácení jakéhokoliv boha - rozhodně všech dosud tradovaných představ, které teisté prezentují světu jako "důkazy" nebo"cesty" k Bohu. Považuji náboženství za produkt odcizeného analogického myšlení člověka (není na něm nic ne-lidského) a za iracionální metlu lidstva. Člověka může osvobodit pouze pravda, ne slepá (tj. nepodložená) víra v pohádky a v piafraustické padělky.

Rád bych, aby si každý, kdo hledá smysl svého života, udělal názor sám. Můžete si pročítat mé texty (filosofické, fikci a recenze), nebo zabrousit na linky a vyhledat si, co Vás bude zajímat jinde. Ateistická knihovna obsahuje texty slavných ateistů, celá díla, články i citáty.

Tato stránka je určena lidem, kteří chtějí uvažovat. Jestliže jste slepě přesvědčeni o nějakém nesmyslu, pak sice unesu Vaše rozhořčené reakce, ale těžko spolu budeme moci debatovat. Chcete-li se mnou nebo jinými ateisty vést smysluplnou diskusi, je třeba (1) aspoň se snažit nepoužívat logicky chybných argumentů (ani já se jim zřejmě vždy nevyhnu, uznávám) a (2) snažit se co možná přesně definovat svoji vlastní pozici. Nestačí mi, když napíšete, že nejste rozhodnuti a hledáte. Pokud chceme v debatě postoupit někam dál, k něčemu dojít, přečtěte si nejprve úvod do ateismu (což je maximálně neutrální a objektivní vysvětlovací dialog přeložený z webu) a taky seznam obvyklých nedorozumění a moje otázky a odpovědi a vůbec čtěte co možná nejvíc. Pokud vám to ovšem věrný sluha nějaké Pravdy nezakazuje a nejste omezeni na potupný seznam neškodné, "pravé" literatury:) Jo, strukturální obdoba jistých mocenských praktik v dějinách mě až zaráží - nedávno jsem objevil konečně memetiku a musím říct, že již lépe chápu, proč se dějiny fanatismu tak často opakují. Jestliže chcete opravdu vědět, co je pravda, přečtěte si esej Co je pravda Adama Romana ve slovenštině. Je to jedna z nejlepších věcí, co jsem o pravdě četl, a je asi příznačné, že to napsal nikoliv profesionální spekulant (filosof, teolog nebo advokát), ale vědec - člověk, který s pravdou musí dnes a denně pracovat a bojovat o její poznání. Díky za Váš čas, doufám, že pokud jste dočetli až sem, asi nejste ztraceni pro myšlení a zdravý rozum. Manfred

Manfred de la Sense - forum

 

Život je hledání...

 

počet návštěvníků:

© 2003 Manfred de la Sense